Deel deze pagina
Gesponsorde koppelingen

00 ALGEMEEN
01 GEZONDHEIDZORG
02 ZORG & WELZIJN
03 JEUGD

---------------- V V ---------------


REGIO / WIJK POLITIE
Informatie Wijkagenten
SPOED 112
GEEN SPOED 0900 - 8844
BRANDWEER BADHOEVEDORP
Post Badhoevedorp Tel. : 020 – 659 6782
Preventie Tel: 023-567 40 40
Aanmeld- en Consultatieteam bureau Jeugdzorg -
(5 dagen p/w tussen 9:00-17:00)
Wanneer bijv. ouders slaande ruzie hebben of de veiligheid van een kind of jongere direct in gevaar is.
Tel. : 0900-2003004
Crisishulp De InGeest
(9.00 - 17.00 uur)  Tel. : 020-518 7222
Slachtofferhulp Nederland
Tel. : 0900- 0101
Veilig Thuis 24-uurs bereikbaarheid
Tel. : 0900 - 2000
Sensoor
telefonische hulpdienst en internethulpverlening
24-uurs bereikbaarheid Tel. : 0900-0767


TANDARTSPRAKTIJKEN
F.H. van der Vijgh - Pelikaanstraat 20
Tel. : 020-6598878
J. Pannekoek - Keplerstraat 24
Tel. 020-4490444  http://www.tandartspannekoek.nl
Rasthy Newtonstraat
's Gravesandestraat 28
Tel. 020-6592938 - E.mail rashtyp@xs4all.nl
Niessen - Keplerstraat 14
Tel. : 020-6594773 http://www.tandartsniessen.nl
M.T. van der Vijgh - Pelikaanstraat 20
Tel. 020-3580805 http://www.tandartsvdvijgh.nl


GEMEENTE
Gemeentelijk Service Centrum

Sloterweg 22  Tel. 0900-1852
E.mail info@haarlemmermeer.nl
(Geopend: ma t/m vr 9.00 – 13.00, di 17.00 – 20.00/afspraak)
Info Centrum Omlegging A9
Robertkochstraat 55
Tel. 020 4491910
E.mail : info@het-dorp.nl
(Geopend  di+do 9.30 – 16.30)
Afvalbedrijf De Meerlanden (Rijsenhout)
Tel. : 0297 - 381781
E.mail : pi@meerlanden.nl


HUISARTS PRAKTIJKEN
- Groepspraktijk Badhoevedorp
  (Dr.  Albeda, Cloosterman, van Es, Hofstee en Radjopawiro)
  Pa Verkuyllaan 1 - Tel. 020 – 449 2855
- Dr. M L M Buwalda - Torricellistraat 12 - 06 – 5147 3868
- Dr. W J Vaarkamp - Pelikaanstraat 41 - 020 – 659 2368

Vroedvrouwenpraktijk A´dam
Nieuw West en Badhoevedorp

Pieter Calandlaan 101   1065 KK Amsterdam 
020-6151047, 06-53169871  http://www.vroedvrouwen.org


          naar BOVEN 


APOTHEEK Mediq Apotheek Badhoevedorp
Pa Verkuyllaan 1 Tel. : 020 – 659 4251
(herhaalrecepten) Tel. : 020 659 2567
Openingstijden:  ma t/m vr  8.00 – 17.30 (di  – 20.00)


OPTICIEN
Brilservice Badhoevedorp
Sloterweg 97-A - Tel. : 020-6596321
E.mail : badhoevedorp@brilservice.nl
http://www.brilservice.nl
Marcel van Wonderen optiek
Lorentzplein 25 - Tel . : 020-4493113


FYSIO-THERAPEUTEN
Back in Shape Fysiotherapie
(Akkerman, Broers, de Brouwer, vanderGoot, de Haas, Lentz,  Seventer, vanderVoort, Zeeberg-deVries))
Lorentzplein 46.  Tel. : 020-4492969
Fysiotherapie Badhoevedorp (Gloudemans, Burger, Meijsen)
Uiverstraat 62 - Tel. : 020-6597085
Fysiotherapie C H Spekman
Spechtstraat 6 - Tel. : 020-6598343
Groepspraktijk Fysiotherapie (Hartwijk, van Kanten, Krijn, Nieuwenhuizen)
Sloterweg 152-A - Tel. : 020-6596623
Praktijk voor Fysiotherapie Aan de Badhoeve (Haazebroek, Laarhoven)
Badhoevelaan 25 - Tel. : 020-6597728
Holistisch masseur Albert Roos
Voltastraat 22 - Tel. : 020-358 2350


ROADS (mensen met een psychische stoornis/GGZ)
R
e-integratie, scholing, maatjesproject, tafelgast
Tel. : 023 – 542 1801
E.mail info@roads.nl       http://roads.nl/


BEGRAFENISONDERNEMING
Dunweg Uitvaartzorg, Dep. Badhoevedorp
Tel. : 023 - 5633544  E.mail info@dunweg.nl
http://www.dunweg.nl/over_dunweg/vestigingen.html
Esveld Begrafenis en Crematieverzorging
Koekoekslaan 127 Tel. :020 – 6010 664
info@esveld-uitvaartverzorging.nl
http://www.esveld-uitvaartverzorging.nl


               naar BOVEN


Amstelring,  Wijkzorgteam Schuilhoeve
zorg en verpleging aan huis
Keizersweg 195
Tel. : 06 – 5377 8171 
E.mail : info@amstelring.nl
http://Amstelring.nl


Esperanza,  Inloophuis
Badhoevedorp

voor mensen met kanker en hun
naasten. Sloterweg 22 
Tel. 020 – 723 0522
E.mail : info@inloophuisesperanza.nl 


ZONNEBLOEM
Contact : Annette Cieraad
Tel. : 020-8225600
E.mail : secretariszonnebloembhdorp@gmail.com
E.mail : info@zonnebloem.nl
http://zonnebloem.nl


Psychologen / Psychotherapeuten
Psycholoog Berghout, C.C. / Bruin,
R. / Coumou, B.J.G. / Moraal, D. in
Akerdijk 235 Badhoevedorp
Tel. : 020-3582923
http://www.debosgroep.nl

Psycholoog Ben Kalkhoven 
Tel. : 085 - 4014720 
Prinsenhof 8  E. mail secretariaat@psyned.nl
Praktijk voor Psycholoog Amsterdam eo
Tel. 020 - 6730282
E.mail : secretariaat@psychotherapieamsterdam.nl
http://www.psychotherapieamsterdam.nl

Anonieme Alcoholisten (AA)
Tel. :
085 – 104 5390
E. mail : adb@aa-nederland.nl  
Brijder Verslavingszorg
Tel. :
088 – 358 2000
E.mail : info@brijder.nl


DIEREN KLINIEKEN
Stad & Land Dierenklinieken, locatie Badhoevedorp
Sloterweg 162 – Tel. : 020-6595555
http://www.dierenklinieken.net
Dierenambulance Amsterdam eo
Voorlandpad 2, 1098TZ, Amsterdam
Tel. : 0900-2100000


            naar BOVEN


Meerwaarde Jongerenwerkers
Natascha en Philip
natascha.hagemeijer@meerwaarde.nl
philip.veldhuis@meerwaarde.nl
http://www.meerwaarde.nl/haarlemmermeer_noord
Kindertelefoon 8 - 12 jr & 13 - 18 jr
Tel. : 0800 0432    http://www.kindertelefoon.nl/
Jeugdzorg Nedeland
http://www.jeugdzorgnederland.nl/


            naar BOVEN


 

04 LEEFSTIJL
05 ONDERWIJS & WETENSCHAP
06 ARBEID & SOCIALEZEKERHEID
07 SOCIAAL – CULTUREEL

---------------- V V ---------------


wordt aangewerkt


             naar BOVEN


Bibliotheek Openbare Bibliotheek Badhoevedorp
Arendstraat 34 - Tel. : 020 – 659 3409
E.mail : info@openbare-bibliotheek.nl
Maandag: 10:00 - 17:00 uur / Dinsdag: Gesloten /
Woensdag:
10:00 - 17:00 uur / Donderdag: Gesloten /
Vrijdag:
10:00 - 17:00 uur  / Zaterdag: 10:00 - 17:00 uur / 
Zondag: Gesloten  
http://www.openbare-bibliotheek.nl/bibliotheek-badhoevedorp.php


SCHOLEN 
(ook voor voor-/naschoolse opvang)

Burg. Amersfoordtschool (Openbaar)
Tel. : 020 – 449 0704 E.mail amersfoordtschool@sopoh.nl
http://www.sopoh.eu/
Oranje Nassauschool  (PC)
Tel. : 020 – 449 1111 E.mail info@onsschool.nl 
http://www.onsschool.nl/
Dr. Plesmanschool (RK)   
Tel. : 020 – 449 0761 E.mail dr.plesmanschool@planet.nl 
http://www.plesmanschool.nl/
G.Th. Rietveldschool (Dalton/Openbaar)  
Tel. : 020 – 659 3683 E.mail :  info@rietveldschool.nl
http://www.rietveldschool.nl


Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer – Peuterspeelzalen

Het Strand Burg. Amersfoordtln 59 
Tel. : 020 – 8230628 
E.mail info@hetstrand.net
http://hetstrand.net
Klein Duimpje  Papegaaistraat  4A
Tel. : 020 – 6597489
E.mail info@kinderopvang.org
Smallsteps Zevensprong
Adelaarstraat 62
Tel. : 020 – 6597925
E.mail : info@kinderopvang-zevensprong.nl
http://kinderopvang-zevensprong.nl

De Wildenhorst Sloterweg 301 
Tel. : 020 – 659 5071 
E.mail info@kdvdewildenhorst.nl
http://kdvdewildenhorst.nl


             naar BOVEN


NOTARIS
Notariskantoor  Mr H A Bosman,
Pa Verkuyllaan 2  - Tel. : 020 – 358 1793
E.mail : info@bosman-notarissen.nl
http://bosman-notarissen.nl/


              naar BOVEN


Mentorschap is voor mensen vanaf 18 jaar die binnen hun sociale netwerk geen belangenbehartiger hebben en niet voldoende in staat zijn zichzelf te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld vanwege een beperking, psychische problematiek, dementie of een chronische ziekte.
Als er geen familie is, of als deze om wat voor reden dan ook niet in staat is om te waken over de persoonlijke belangen van deze mensen, dan kan Mentorschap Noordwest-Holland hulp bieden. Zij koppelt namelijk mentoren aan cliënten.
Tel. : 085-800 0210  E.mail : info@stichtingmentorschap.nl
http://www.stichtingmentorschap.nl


              naar BOVEN


 

08 WONEN & VERKEER
09 RELIGIE EN LEVENSBESCHOUWING
10 OVERIGEN
****
WIJZIGINGEN / AANVULL.? ****
---------------- V V ---------------


VERVOER
9292 Openbaar Vervoer informatie
http://9292.nl

Meertaxi  (Bios-groep)
regionaal vervoer voor mensen met een beperking
Tel. : 0900 – 63347 829
E.mail info@meertaxi.zcn.wintax.nl
MeerOVbus
Als aanvulling op het openbaar vervoer rijdt de MeerOVbus tussen 6.00 en 00.00 uur. De bus rijdt zeven dagen per week vanaf één van de 54 MeerOVbushalten naar een andere MeerOVbushalte in de gemeente. In iedere kern staan één of meerdere MeerOVbushalten.
Tel. : 0900 6337 829 (0900 MEERTAX)
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/meerovbus
Boodschapshuttle
vervoersservice in Badhoevedorp dagelijks op basis van ‘Stap-In Stap-uit’
Tel. : 06 – 8389 9726 E.mail : contact@boodschapshuttle.nl
http://boodschapshuttle.nl
Veerpont Ome Piet  thv Nieuwemeerdijk 337
In weekenden van ½ april - ½ oktober
Tel. : 06 - 245 29 486 E.mail : veerpont@nieuwemeer.info
http://nieuwemeer.info


             naar BOVEN


KERKGEMEENSCHAPPEN
Protestantse Gemeente Badhoevedorp/Lijnden  (Pelgrimskerk)
Havikstraat 5  - Tel. :  020 – 659 3133
E.mail : info@pelgrimskerk.org
Zalencentrum Karavanserai
Roerdompstraat 17A  Tel. : 020–6593133
E.mail : henrietdenarend@hotmail.com
Rooms-Katholieke kerk (HH Engelbewaarders)
Pa Verkuyllaan 18 -  Tel : 020–6592591
E.mail :  info@rkkerkbadhoevedorp.nl
http://www.rkkerkbadhoevedorp.nl


              naar BOVEN


wordt aangewerkt


              naar BOVEN